ploting dosen pembimbing IV

Pembimbing Baru, 25 November 2016
No Nama Pembimbing I Pembimbing II
1 Yanuar Dicky A M. Haryanto, S. Pd., M. Hum. Desyarini P D., S. S., M. Pd.
2 Muhammad Sodik Fahrudin Eko H., M. Pd. Afrinar P., M. Pd.
3 Nurmila Sari M. Haryanto, S. Pd., M. Hum. Erwan K., M. Pd.
4 Adi Suryo A M. Haryanto, S. Pd., M. Hum. Hanindya R A., M. Pd.
5 ONING FITRIANINGSIH Fahrudin Eko H., M. Pd. Dina N., M. Hum.
6 SRI MURNIATI Ika A., M. Pd. Erwan K., M. Pd.
7 KHIQMAH DINIYAH Ika A., M. Pd. Desyarini P D., S. S., M. Pd.
8 Ghilman Zakka B Drs. Chamdi R., M. Pd. Desyarini P D., S. S., M. Pd.
9 Daryanto Ika A., M. Pd. Erwan K., M. Pd.
10 Slamet Yanoari M. Haryanto, S. Pd., M. Hum. Ribut A., M. Hum.
11 Yayuk Rodliyah Drs. Chamdi R., M. Pd. Erwan K., M. Pd.
12 Akhmad Susanto Drs. Chamdi R., M. Pd. Erwan K., M. Pd.

PTK BAHASA: penuh
PTK SASTRA: penuh
R & D BAHASA : 2
R & D SASTRA: 1
EKSPERIMEN BAHASA : 7
EKSPERIMEN SASTRA : penuh
KUALITATIF SASTRA : PENUH
KUALITATIF BAHASA : penuh

Pekalongan, 25 November 2016
ka. Prodi PBSI,

Erwan K., M. Pd.
NPP 111011263