PLOTING DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI 2016

NAMA PEMBIMBING SKRIPSI TAHUN 2016

NO NAMA PEMBIMBING I PEMBIMBING II
1 DIAN MUSIAM FAHRUDIN E. H., M. PD RIBUT A., M. HUM.
2 TRIANTORO DRS. CHAMDI R., M. PD. HANINDYA R.A., M. PD.
3 ROFI AZIZ S. M. HARYANTO, S. PD., M. HUM DINA N., M. HUM.
4 ELOK PANGESTU P FAHRUDIN E. H., M. PD AFRINAR, M. PD.
5 ROKHYATUN IKA A., M.PD. HANINDYA R.A., M. PD.
6 SUSRIYATI DRS. CHAMDI R., M. PD. ERWAN K., M.PD.
7 DWIYANA RIZKY A DRS. CHAMDI R., M. PD. ERWAN K., M.PD.
8 TRI MULYANI M. HARYANTO, S. PD., M. HUM DINA N., M. HUM.
9 EKA HARDIYANTI IKA A., M.PD. HANINDYA R.A., M. PD.
10 NUR KAESI M. HARYANTO, S. PD., M. HUM DESYARINI P. D., S.S., M. PD.
11 TRI ANA SETYOWATI DRS. CHAMDI R., M. PD. ERWAN K., M.PD.
12 DEWI YULIYANTI FAHRUDIN E. H., M. PD AFRINAR, M. PD.
13 AYA NUR SOFIANA M. HARYANTO, S. PD., M. HUM ERWAN K., M.PD.
14 SUGIYARTI M. HARYANTO, S. PD., M. HUM DINA N., M. HUM.
15 APRILIA DWI A. FAHRUDIN E. H., M. PD HANINDYA R.A., M. PD.
16 ANISIA LUTFIANI FAHRUDIN E. H., M. PD AFRINAR, M. PD.
17 CASRINI M. HARYANTO, S. PD., M. HUM DESYARINI P. D., S.S., M. PD.
18 ZULDA UDIBA IKA A., M.PD. HANINDYA R.A., M. PD.
19 WADI APRILIANTO FAHRUDIN E. H., M. PD AFRINAR, M. PD.
20 TIARA AFWA V. DRS. CHAMDI R., M. PD. ERWAN K., M.PD.
21 MOHAMMAD IRFANI IKA A., M.PD. DESYARINI P. D., S.S., M. PD.
22 ERNA YUNITA M. HARYANTO, S. PD., M. HUM RISKA DEWI, M. PD.
23 NIKMATUL KHAIRIYAH DRS. CHAMDI R., M. PD. AFRINAR, M. PD.
24 CANDRA ARISTIYAN DRS. CHAMDI R., M. PD. DESYARINI P. D., S.S., M. PD.
25 KHOERUL ANWAR DRS. CHAMDI R., M. PD. RIBUT A., M. HUM.
26 MUH. MUBAROK M. HARYANTO, S. PD., M. HUM DINA N., M. HUM.
27 RENIATI FAHRUDIN E. H., M. PD RIBUT A., M. HUM.
28 SUCIAWATI SUKMANILA IKA A., M.PD. DESYARINI P. D., S.S., M. PD.
29 NURUL ISTIQOMAH M. HARYANTO, S. PD., M. HUM RISKA DEWI, M. PD.
30 KURNIA EKA P. FAHRUDIN E. H., M. PD ARIESMA S.,S. PD., M.HUM.
31 MUSDALIFAH DRS. CHAMDI R., M. PD. HANINDYA R.A., M. PD.
32 AHMAD AMIRUDIN M. HARYANTO, S. PD., M. HUM RIBUT A., M. HUM.
33 DINA NUR S. M. HARYANTO, S. PD., M. HUM DINA N., M. HUM.
34 DITA DEVIANI FAHRUDIN E. H., M. PD DESYARINI P. D., S.S., M. PD.
35 SAFNA NUR F. IKA A., M.PD. ERWAN K., M.PD.
36 KHUSNI AVIANI IKA A., M.PD. ERWAN K., M.PD.
37 NUR LAILA F K FAHRUDIN E. H., M. PD ARIESMA S.,S. PD., M.HUM.
38 KARLINA AYU D. M. HARYANTO, S. PD., M. HUM RIBUT A., M. HUM.
39 RISKI SETIANI IKA A., M.PD. HANINDYA R.A., M. PD.
40 RINI SUSANTI DRS. CHAMDI R., M. PD. ERWAN K., M.PD.
41 SANATUL KHAMIMAH M. HARYANTO, S. PD., M. HUM DINA N., M. HUM.
42 KENEDO HERLAMBANG S. M. HARYANTO, S. PD., M. HUM DESYARINI P. D., S.S., M. PD.
43 ISRIN NASIFAH M. HARYANTO, S. PD., M. HUM DINA N., M. HUM.
44 NUR HIKMAH DRS. CHAMDI R., M. PD. ERWAN K., M.PD.
45 MARSITA MAYA T. FAHRUDIN E. H., M. PD AFRINAR, M. PD.
46 SABRINA RIZKI M DRS. CHAMDI R., M. PD. IKA A, M. PD.
47 INTAN PANDINI FAHRUDIN E. H., M. PD DESYARINI P. D., S.S., M. PD.
48 MUHAMMAD UMAR I. DRS. CHAMDI R., M. PD. ERWAN K., M.PD.
49 RISKIANA WIDI A. IKA A., M.PD. AFRINAR, M. PD.
50 ROSELINE I. IKA A., M.PD. ERWAN K., M.PD.
51 M. QOLBI H. IKA A., M.PD. ERWAN K., M.PD.

KET:
1. Mahasiswa diminta konsultasi dengan dosen pembimbing, judul dapat berubah sesuai arahan dari pembimbing, namun tidak mengubah jenis penelitian
2. Kuota jenis penelitian yang sudah terisi sebagai berikut.

PTK BAHASA: 13
PTK SASTRA: 5
R & D BAHASA : 0
R & D SASTRA: 1
EKSPERIMEN BAHASA : 1
EKSPERIMEN SASTRA : 1
KUALITATIF SASTRA : 12
KUALITATIF BAHASA : 18

3. Bagi mahasiswa yang belum terpampang namanya segera menemui Ka. Prodi PBSI, dan segera mengajukan judul baru.

Pekalongan, 14 November 2016
Ka. Prodi PBSI,

Erwan Kustriyono, M. Pd.
NPP 111011263